top of page

Portfolio

VG regionen

 

Balans, ett 3 årigt utbildnings- och jämställdhetsprojekt för samtliga chefer inom kommunen. Logo informationsmaterial och tredimensionell/skulptur (10 x 12cm) och reminder togs fram som alla fick efter avslutad utbildning. Vi har också jobbat med Grön Rehab och Hälsan.

 

Sv. 

Montessoriförbundet

 

Vi har sedan 25 år tillbaka arbetat övergripande med Svenska Montessoriförbundet och deras strategi- och informationsmaterial och tidning som utkommer med 6 nummer per år.

 

 

Buildsmart

 

Buildsmart levererar smarta lösningar för hållbart byggande. Det handlar om tätskikt i återvinningsbar asfalt, energibesparande tak, solenergi, naturligt ljus och korkisolering. Vi har bidragit med Informationsmaterial för seminarier, utställningsmaterial, annonsering, bilstripningar m.m.

 

 

Fungera

 

Fungera är ett hälsoföretag mitt i centrala Göteborg. Idén är att erbjuda människor en professionell väg till ökat välbefinnande. Det görs med glädje, kompetens, närvaro och genuint människointresse.

Vi har fått förmånen att arbeta med hemsida, utställningsmaterial och grafisk profilmaterial samt trycksaker. 

 

 

Esab

 

ESAB är världens ledande tillverkare av utrustning och tillsatsmaterial för svetsning och skärning. Och som första och enda företaget i världen infört alla tre ISO certifierade standarder och rutiner världen över för samtliga aktiviteter, anställda, kontor och tillverkningsenheter. Vi har arbetat i flera steg med internationella kampanjer för deras miljöarbete. Prisbelönt årsredovisning, film, informationsmaterial m.m.

 

 

Göteborgs Stad /

Gatubolaget

 

Logotype för Stadens elbilar och förslag till strategisk information kopplat till återkommande nyhetsbrev som mailas ut till alla 49 000 anställda inom staden och profilannonser.

 

Ågrenska

 

Ågrenska bedriver verksamheter utifrån ett helhetsperspektiv för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning deras familjer och professionella som möter barn och familjer.

Till vår glädje har vi fått kontinuerligt hjälpa till med grafisk design och formgivning av rapporter, publikationer och affischer. 

 

Trafikkontoret

 

Trafikkontorets uppdrag är att 

erbjuda alla effektiv, säker och hållbar rörlighet för gång- och cykelbanor, gator, kollektivtrafik och parkeringar i Göteborg. Vi har arbetat fram informationsmaterial som rapporter, grafisk upplägg till Sisjönprojektet, tidningen Vägval 3 år (genom Creativ Support), nyhetsbrev m.m.

Hållbar Utveckling Väst

 

Hållbar utveckling Väst är regionalt energikontor i Vg-regionen. De driver på utvecklingen mot ett hållbart samhälle och genom samordning, nätverksbyggande, projektutveckling och projektledning. Vi har genom åren tagit fram årsredovisningar, hemsidor, illustrationer, logotype och informationsmaterial till olika projekt.

 

 

Gatubolaget

 

Vi har sedan 20 år tillbaka arbetat övergripande med Gatubolaget och deras strategi- och informationsmaterial för de olika kärnverksamheterna, Göta Lejons fordonsförsäkringar, bil- och cykelpooler, Stadens bud. 

Powerpipe

 

Powerpipe utvecklar, tillverkar och marknadsför kulvert för fjärrvärme, fjärrkyla och industriella ändamål.

Vi har genom åren fått nöjet att producera utställningar, informationsmaterial som kataloger, broschyrer, annonsering m.m.

Samordningsförbundet Göteborg Väster

 

Samordningsförbundet är en

myndighetsgemensam satsning för samordning av rehabilitering och återgång till arbete. Här arbetar samordnare, fysioterapeuter, psykologer, handläggare från Försäkringskassan. Vi har jobbat med deras grafiska profilering.

bottom of page