top of page

Miljöpolicy för Box Information

 

Box Information är en kommunikationsbyrå som arbetar med uppdrag 

inom  hälsa och hållbar utveckling. Hänsyn till miljö och människor ska 

genomsyra hela vår verksamhet. Det visar vi bland annat genom att:   

 

• Vårt varumärke ska förknippas med miljötänkande och hög miljömedvetenhet, men också miljökompetens till våra kunder och leverantörer.  

 

• Väga in miljökonsekvenser i alla våra beslut.  

 

• Betrakta miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga investeringar.  

 

• Främja och uppmuntra miljömedvetenheten hos samtliga medarbetare i nätverket och göra dem medvetna om sitt miljöansvar.  

 

• Bearbeta kunder och leverantörer för att haöja deras miljömedvetenhet genom vårt engagemang. Kontinuerligt erbjuda dem Miljöbrons studenter. 

Om kraven är högre kan vi rekommendera etablerade miljökonsulter.  

 

• Påverka, ställa krav på och aktivt samarbeta med kunder och leverantörer för en hållbar utveckling.  

 

• Visa öppenhet och informera om Box Informations miljöpåverkan och miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar och reaktioner bland samtliga intressenter.  

 

• Välja i första hand uppdrag där vi kan vara med att påverka för en hållbar utveckling.  

 

bottom of page